Podmienky používania

Je zakázané akýmkoľvek spôsobom meniť, rozmnožovať, verejne zobrazovať, rozširovať alebo inak používať dokumenty a materiály z tejto web stránky na komerčné, verejné alebo iné podobné účely. Neoprávnené používanie dokumentov a materiálov z tejto web stránky môže byť považované za porušenie právnych predpisov. Obsah stránky je duševným vlastníctvom a je chránený autorským právom a inými príslušnými právnymi predpismi.